Strona główna

naglowek

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich jest placówką dziennego pobytu świadczącą pomoc osobom    z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałym na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz gmin ościennych: Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Zawadzkie, Izbicko.

_WP_8958Celem działalności placówki jest podnoszenie jakości życia, zapewnienie oparcia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem.

Zadania te realizowane jest poprzez:

– treningi z zakresu samoobsługi i zaradności życiowej,

– treningi umiejętności społecznych i spędzania wolnego czasu,

– terapię zajęciową,

– wsparcie procesu edukacyjnego dzieci,

– terapię logopedyczną,

– zajęcia z psychologiem,

– pomoc pracownika socjalnego,

– integrację ze środowiskiem.

WP_9512Dużą rolę odgrywa rehabilitacja medyczna, na którą składają się:

– kinezyterapia,

– fizykoterapia,

– krioterapia,

– hydroterapia,

– masaże,

– zajęcia sportowe.

Różnorodność proponowanych zajęć pozwala na wybór takiej formy aktywności, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom psychofizycznym uczestnika.

Podejmowane działania uczą samodzielności i wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Są także okazją do miłego i owocnego spędzania czasu wolnego.