Młodzi sportowcy w Opolu

Nasi najmłodsi uczestnicy zrzeszeni w klubie Młodych Sportowców

pokazali swe umiejętności sportowe podczas organizowanych

przez Politechnikę Opolską zawodów sportowych.

Były emocje, mnóstwo uczestników i wolontariuszy oraz wioska olimpijska,

w której mogliśmy skorzystać z wielu atrakcji 🙂 🙂