Pracownicy

Zespół wspierająco-aktywizujący:

Terapeuta – koordynator: Katarzyna Czubak

Terapeuta: Teresa Borecka

Terapeuta: Jolanta Brommer

Terapeuta: Marta Kaniak

Terapeuta: Agnieszka Kołodziej

Pracownik socjalny: Ewa Świerzy

Psycholog: Teresa Gawlikowska – Kacer

Instruktor terapii zajęciowej: Karina Maseli

Instruktor terapii zajęciowej: Judyta Płazińska

Fizjoterapeuta – koordynator: Arkadiusz Konowoł

Fizjoterapeuta: Monika Walkowska

Fizjoterapeuta: Weronika Wolf

Opiekun: Anna Gawrońska

Pracownicy administracyjni:

Główny księgowy: Beata Mączyńska

Samodzielny referent Daria Żurek

Pracownicy obsługi:

Robotnik do pracy lekkiej: Krystyna Jendrzejek

Robotnik do pracy lekkiej: Maria Opuchlik

Konserwator: Jerzy Wróbel