Pracownie

Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych lub grupowych zajęć w pracowniach:

  • edukacyjnej,
  • rękodzielniczej,
  • plastycznej,
  • technicznej,
  • kulinarnej.

Ponadto objęci są oni zabiegami z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii czy krioterapii.  Uczestnicy korzystają również z zajęć sportowych w sali gimnastycznej, kręgielni i na basenie.

Placówka posiada również salę doświadczania świata, która daje możliwość stymulacji wielozmysłowej osobom z zaburzoną percepcją, a także jest miejscem relaksu.

Tematyka i poziom zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika oraz jego zainteresowań i preferencji.

_WP_9650 _WP_9639 _WP_9614 _WP_9539 _WP_9494 _WP_9432 _WP_9400 _WP_9334 _WP_9205 _WP_9124 _WP_9073 _WP_9063 IMG_4714 IMG_4721_WP_9031 _WP_8926 _WP_8903