Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

1. Ogłoszenie (82 pobrania)

2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (86 pobrań)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (87 pobrań)

4. Przedmiar robót (89 pobrań)

5. PBW – część budowlana (108 pobrań)

6. PBW – część sanitarna (79 pobrań)

7. PBW – część elektryczna (82 pobrania)

8. STWiOR (75 pobrań)

9. Formularze – wersja pdf (99 pobrań)

10. Formularze – wersja edytowalna (72 pobrania)

Informacja z otwarcia ofert (77 pobrań)

Informacja o unieważnieniu postępowania (71 pobrań)
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu