Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

1. Ogłoszenie (395 pobrań)

2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (336 pobrań)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (330 pobrań)

4. Przedmiar robót (331 pobrań)

5. PBW – część budowlana (342 pobrania)

6. PBW – część sanitarna (308 pobrań)

7. PBW – część elektryczna (312 pobrań)

8. STWiOR (748 pobrań)

9. Formularze – wersja pdf (611 pobrań)

10. Formularze – wersja edytowalna (465 pobrań)

Informacja z otwarcia ofert (483 pobrania)

Informacja o unieważnieniu postępowania (210 pobrań)