Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

1. Ogłoszenie (152 pobrania)

2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (128 pobrań)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (127 pobrań)

4. Przedmiar robót (129 pobrań)

5. PBW – część budowlana (146 pobrań)

6. PBW – część sanitarna (120 pobrań)

7. PBW – część elektryczna (123 pobrania)

8. STWiOR (116 pobrań)

9. Formularze – wersja pdf (167 pobrań)

10. Formularze – wersja edytowalna (113 pobrań)

Informacja z otwarcia ofert (118 pobrań)

Informacja o unieważnieniu postępowania (105 pobrań)