Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

1. Ogłoszenie (395 pobrań )

2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (336 pobrań )

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (330 pobrań )

4. Przedmiar robót (331 pobrań )

5. PBW – część budowlana (342 pobrania )

6. PBW – część sanitarna (308 pobrań )

7. PBW – część elektryczna (312 pobrań )

8. STWiOR (1004 pobrania )

9. Formularze – wersja pdf (732 pobrania )

10. Formularze – wersja edytowalna (595 pobrań )

Informacja z otwarcia ofert (607 pobrań )

Informacja o unieważnieniu postępowania (210 pobrań )