Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

1. Ogłoszenie (15 pobrań)

2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (12 pobrań)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (20 pobrań)

4. Przedmiar robót (7 pobrań)

5. PBW – część budowlana (13 pobrań)

6. PBW – część sanitarna (6 pobrań)

7. PBW – część elektryczna (5 pobrań)

8. STWiOR (4 pobrania)

9. Formularze – wersja pdf (14 pobrań)

10. Formularze – wersja edytowalna (12 pobrań)

Informacja z otwarcia ofert (13 pobrań)