Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

1. Ogłoszenie (61 pobrań)

2. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (57 pobrań)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (65 pobrań)

4. Przedmiar robót (53 pobrania)

5. PBW – część budowlana (79 pobrań)

6. PBW – część sanitarna (52 pobrania)

7. PBW – część elektryczna (48 pobrań)

8. STWiOR (48 pobrań)

9. Formularze – wersja pdf (72 pobrania)

10. Formularze – wersja edytowalna (45 pobrań)

Informacja z otwarcia ofert (54 pobrania)

Informacja o unieważnieniu postępowania (41 pobrań)
Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu