Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Opolu, wrzesień 2015