Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Rozbudowa i przebudowa istniej4cego budynku mieszkalnego przy ul. Habryki 15 w Strzelcach Opolskich na obiekt Filii Srodowiskowego Domu Samopomocy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na potrzebę rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego (niezamieszkałego) zlokalizowanego przy ul. Habryki 15 w Strzelcach Opolskich na obiekt Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku na sale ćwiczeń oraz sale zajęć terapeutycznych wraz ze…
Więcej