Archiwum: admin

Rozbudowa i przebudowa istniej4cego budynku mieszkalnego przy ul. Habryki 15 w Strzelcach Opolskich na obiekt Filii Srodowiskowego Domu Samopomocy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na potrzebę rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego (niezamieszkałego) zlokalizowanego przy ul. Habryki 15 w Strzelcach Opolskich na obiekt Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku na sale ćwiczeń oraz sale zajęć terapeutycznych wraz ze…
Więcej

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie nr 520709-N-2020 z dnia 2020-03-06 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich: Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich Termin składania ofert: 23 marca 2020 do godz.10.10

Odwiedziny kolędowe

19 stycznia 2016 roku w ośrodku miały miejsce odwiedziny kolędowe. Wspólnie z uczestnikami i rodzicami gościliśmy ks. Janusza Sobisia, z którym-prócz tradycyjnych obrzędów kolędowych- miło spędziliśmy czas na pogawędce i przy poczęstunku.

Zabawa karnawałowa

Korzystając z ostanich dni karnawału 5 ltego 2016 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mieli okazję bawić się przy dźwiękach granych przez zespół Simona&Denis. Prócz tańców i słodkości był czas na wspólne biesiadne śpiewanie. Spotkaniu towarzyszyła bardzo radosna atmosfera – wszak…
Więcej

XI Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy

6 listopada w hali sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Op. odbył się XI Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowiskowych Domów Samopomocy o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. Udział w nim wzięło 11 drużyn Środowiskowych Domów Samopomocy z Województwa Opolskiego. Zawodnicy…
Więcej